Manja slova Veća slova RSSmr Ana Krsmanović je rođena 13. novembra 1975. godine u Nikšiću, gdje je završila osnovnu i srednju školu. Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore je diplomirala 1999.godine, na smjeru „Preduzetništvo”. Na istom fakultetu je u periodu 2000. – 2002. završila postdiplomske studije i magistrirala 2007. godine na temu “Uticaj regulative na tržištu rada na (ne)zaposlenost, sa posebnim osvrtom na Crnu Goru”.

Nakon diplomiranja radila je u Republičkom sekretarijatu za razvoj, gdje je odradila pripravnički staž, a zatim u Nacionalnoj agenciji za razvoj malih i srednjih preduzeća. Od jula 2001. godine bila je angažovana u Institutu za strateške studije i projekcije, prvo kao istraživač, zatim kao analitičar i stariji analitičar. Od marta 2009. godine angažovana je u Ministarstvu finansija kao samostalni savjetnik u odjeljenju za strukturne reforme, računovodstvo i reviziju.

U junu 2011. godine imenovana je za vršioca dužnosti pomoćnika ministra za centralnu harmonizaciju finansijskog upravljanja i kontrole i unutrašnje revizije u javnom sektoru.

Radila je kao konsultant za Svjetsku banku, UNDP, USAID Projekat ekonomskih reformi, Evropsku komisiju, Transparency International. Autor je brojnih naučnih i stručnih radova u domaćim i stranim publikacijama u oblasti tržišta rada, socijalne politike, i dr. Učestovala je u izradi preko 30 domaćih i međunarodnih projekata, kao i na više stručnih konferencija i studijskih putovanja u zemlji i inostranstvu na temu tržište rada, makroekonomske politike i ekonomski razvoj.

Korisnik  Microsoft Office paketa i statističkog softvera SPSS. Poznaje STATA, E-views i MAT LAB softvere 

Govori engleski i ruski jezik. 

Udata je i majka Vuka, Maše i Koste. 

E-mail: ana.krsmanovic@mif.gov.me 

You Tube: http://www.youtube.com/user/MinFinansijaCrneGore